Rękawice ochronne wykonane z drelichu z nakropieniem – RN