Rękawice z poliestru z jednostronnym nakropieniem – OX-DOTUA