Nasze automaty

Mogą wydawać produkty każdego typu, od środków BHP, przez narzędzia i materiały pomocnicze, po artykuły biurowe i eksploatacyjne – wszystko to, co w firmach produkcyjnych generuje koszty i powinno znajdować się pod kontrolą.

Nasze know-how

Zarówno automaty, jak i oprogramowanie IDS, powstają na terenie Polski. Nasze know-how, wypracowane podczas realizacji wielu projektów z zakresu aplikacji automatycznej dystrybucji, gwarantuje dobór i wdrożenie najbardziej optymalnych rozwiązań.

Efekt – brak przestojów w pracy i oszczędności na poziomie nawet 50%

  • Dostęp 24h/7 – wydawanie produktów niezależnie od godzin pracy magazynu
  • Magazyn pod kontrolą – ograniczenie zapasów magazynowych i dokładny monitoring przepływów produktów
  • Zmniejszenie zużycia produktów nawet o 50% – dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania limitów odrębnie dla każdego pracownika
  • Natychmiastowe generowanie raportów – możliwość tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, służby BHP, controllingu i księgowości
  • Uproszczenie organizacji zaopatrzenia – stały dostęp do aktualnego stanu magazynu
  • Oszczędność czasu – ograniczenie do minimum działań związanych z obsługą wydań
  • Brak pomyłek – każdego produktu używają wyłącznie pracownicy, zajmujący odpowiednie stanowiska