Front Image

Dane Adresowe

Fabryka Odzieży GARMENT Tomasz Pełka
ul. Milanowska 118
08-460 Sobolew
woj. mazowieckie

Dane Kontaktowe


Obsługa platformy sprzedażowej B2B i informacje handlowe:
Jakub Rutkowski
+48 603 163 665
e-mail: garment@garment.pl


Biuro Obsługi Klienta i informacje handlowe:
Daniel Szustek
+48 22 220 99 13
+48 511 552 683
e-mail: biuro@garment.pl


Anna Sarnowska
+48 609 266 226
e-mail: zlecenia@garment.pl


Monika Kałaska
+48 609 266 797
e-mail: handel@garment.pl


Informacje, zamówienia
+48 669 266 466
e-mail: zamowienia@garment.pl, info@garment.pl


Pralnia:
Natalia Wasilewska
+48 663 059 905
e-mail: pralnia@garment.pl


Księgowość:
Aleksandra Szewczyk
+48 605 357 688
e-mail: ksiegowosc@garment.pl


Właściciel i informacje handlowe:
Tomasz Pełka
+48 603 861 019
+48 535 802 102
e-mail: tpelka@garment.pl


Produkcja:
Marzena Pełka – Kierownik Produkcji
+48 609 266 206
produkcja@garment.pl

Formularz Kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną mojego kontaktu. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest Fabryka Odzieży GARMENT Tomasz Pełka ul. Milanowska 118; 08-460 Sobolew NIP: 7162321583
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną umożliwiającą realizację zapytania.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata.
  5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.