Znak “Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”