Znak uzupełniający – gaz „Zagrożenie wybuchem strefa 2”