Znak uzupełniający – gaz „Zagrożenia wybuchem strefa 1”