Znak uzupełniający – gaz „Uwaga gaz! Zagrożenie wybuchem”