Znak uzupełniający – gaz „Uwaga! Gaz strefa zagrożenia wybuchem z-2 nieupoważnionym wstęp wzbroniony”