Znak ochrony PPOŻ “Zakaz używania otwartego ognia”