Znak ochrony PPOŻ „Zakaz używania otwartego ognia”