Znak ochrony PPOŻ „Zakaz palenia na terenie całego zakładu”