Znak ochrony PPOŻ „Zakaz palenia na terenie całego obiektu”