Znak ochrony PPOŻ “Uwaga! Strefa zagrożenia pożarowego”