Znak ochrony PPOŻ „Uwaga! Strefa zagrożenia pożarowego”