Znak ochrony PPOŻ “Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”