Znak ochrony PPOŻ „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”