Znak ochrony ppoż „Niebezpieczeństwo wybuchu materiały wybuchowe”