Znak ochrony PPOŻ „Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych”