Znak ochrony PPOŻ “Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych”