Znak ochrony PPOŻ “Kurek główny instalacji gazowej”