Znak ochrony PPOŻ „Kurek główny instalacji gazowej”