Znak ochrony PPOŻ „Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu PPOŻ lub urządzenia ostrz.”