Znak ochrony PPOŻ “Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu PPOŻ lub urządzenia ostrz.”