Znak ochrony PPOŻ “Alermowy sygnalizator akustyczny”