Znak ochrony PPOŻ „Alermowy sygnalizator akustyczny”