Znak ochrony ppoż – „Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwo zapalne”