Znak na drogach wewnętrznych „Zakaz zatrzymywania się”