Znak na drogach wewnętrznych „Ograniczenie prędkości do 5 km/h”