Znak na drogach wewnętrznych „Ograniczenie prędkości do 20 km/h”