Znak „Kotłownia olejowa nieupoważnionym wstep wzbroniony”