Znak “Kotłownia olejowa nieupoważnionym wstep wzbroniony”