Znak „Kotłownia gazowa nieupoważnionym wstep wzbroniony”