Znak “Kotłownia gazowa nieupoważnionym wstep wzbroniony”