Znak klęski żywiołowe „Zerwana linia wysokiego napięcia”