Znak klęski żywiołowe “Zerwana linia wysokiego napięcia”