Znak klęski żywiołowe “Wstęp wzbroniony obszar niebezpieczny”