Znak klęski żywiołowe „Substancja radioaktywna promieniowanie jonizujące”