Znak klęski żywiołowe “Substancja radioaktywna promieniowanie jonizujące”