Znak gazowniczy „Uwaga! Gaz Strefa zagrożenia wybuchem Strefa-2”