Znak gazowniczy “Uwaga! Gaz Strefa zagrożenia wybuchem Strefa-2”