Znak gazowniczy „Uwaga! Gaz płynny 5m Strefy Bezpieczeństwa”