Znak gazowniczy “Uwaga! Gaz płynny 5m Strefy Bezpieczeństwa”