Znak gazowniczy „Uwaga! Gaz Nie zbliżać się z ogniem”