Znak gazowniczy “Uwaga! Gaz Nie zbliżać się z ogniem”