Znak ewakuacyjny “Zakaz korzystania z klatki schodowej w razie pożaru”