Znak ewakuacyjny „Zakaz korzystania z klatki schodowej w razie pożaru”