Znak ewakuacyjny “Nie korzystać z windy w razie pożaru”