Znak ewakuacyjny „Nie korzystać z windy w razie pożaru”