Znak ewakuacyjny “Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę”