Znak ewakuacyjny „Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę”