Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w prawo i w górę”