Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w prawo i prosto”