Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia w prawo i górę (za drzwiami)”