Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w prawo i dół (za drzwiami)”