Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w lewo i w górę”