Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia w lewo i w dół (za drzwiami)”