Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w lewo i w dół”