Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w lewo i prosto”