Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w lewo i prosto (za drzwiami)”