Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia w lewo i prosto (za drzwiami)”