Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia w lewo i dół (za drzwiami)”