Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia w dół (za drzwiami)”