Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej”