Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę”