Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół”