Znak ewakuacyjny „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla osób niepełnosprawnych”