Znak ewakuacyjny “Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla osób niepełnosprawnych”